GOLD: THI ĐẤU ROBOT SÚT PHẠT (KHÔNG THỦ MÔN)

1. Vị trí đặt banh và robot

 • Đặt banh ở chấm vuông.
 • Đặt robot ở vạch dài.

2. Cách đặt banh và robot

 • Banh nằm trước khung thành (sân trắng).
 • Đặt robot xoay lưng lại với banh.

3. Hoạt động của robot

 • Robot sẽ quay lại đối mặt với banh, sau đó đẩy banh vào khung thành.

4. Thể thức thi đấu

 • Mỗi đội đá 3 lượt (hoặc 5 lượt), xen kẽ tuần tự.
 • Nếu banh chạm vào vách sâu bên trong khung thành là được tính 1 điểm.
 • Nếu robot đã sút banh mà chưa vào, robot có thể chạy tới sút bồi. Nếu banh vào khung thành thì vẫn được ghi nhận bàn thắng.
 • Sau 10 giây mà banh không vào được khung thành thì coi như lượt đó sút hỏng.

4. Nâng cao:

Có thể quy định mỗi vị trí khác nhau cho mỗi lần sút, như:

 • Thay đổi khoảng cách giữa banh với khung thành;
 • Thay đổi khoảng cách giữa robot với banh;
 • Thay đổi góc sút vào khung thành (30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ, 120 độ, 135 độ, 150 độ, vv.)

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *