ROBOT VƯỢT MÊ CUNG (SILVER)

Thể thức thi đấu

  • Robot sẽ đi từ vị trí Start đến Goal bằng cách dò theo tường bên phải (hoặc bên trái).
  • Mỗi học sinh chuẩn bị 1 robot, thi đấu tính điểm cá nhân.
  • Thi đấu 2 lần, lấy điểm tổng của 2 lần thi, xếp hạng theo số điểm từ cao xuống thấp.

Các dạng sa bàn mê cung. Vùng tô đậm là vùng kiểm tra.

Luật thi đấu

  • Trong quá trình robot đang hoạt động, không được chạm vào robot.
  • Chỉ được chạm vào robot ở vạch xuất phát đầu tiên và sau khi robot kết thúc đường đua (được trọng tài cho phép).
  • Nếu robot bị kẹt, thí sinh giơ tay báo hiệu để xin được quyền chỉnh sửa và khởi động lại robot ở điểm kiểm tra vừa qua.
  • Robot được cho là về đích hoặc đến vùng kiểm tra, khi một phần của bộ điều khiển chạm vào ô đó.

Quy định về robot

  • Kích thước: 28cm x 28cm x 28cm.
  • Thiết bị điện tử tối đa: 1 bộ điều khiển; 4 cảm biến; 3 động cơ.
  • Robot chạy tự động hoàn toàn.

Danh sách chi tiết bộ cơ bản – Core Set (45544)

Cách xác định điểm số

Điểm tổng: Đ = Đt + Đk – Đp

Điểm thời gian: Đt

Tổng thời gian là 60 giây. Nếu robot hoàn thành trước thời gian quy định thì số giây còn lại sẽ là Điểm thời gian (gọi là: Đt)

Điểm kiểm tra: Đk

Có 5 khu vực kiểm tra. Nếu robot đến được 1 khu vực thì sẽ được 20 điểm, vậy tối đa là 100 điểm (điểm này gọi là Đk).

Điểm phạt: Đp

Mỗi lần robot xuất phát lại sẽ bị trừ 10 điểm (điểm này gọi là Đp).

Robot thi đấu 2 lần, sau đó lấy điểm tổng của 2 lần thi.

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *