ROBOT TÌM KHO BÁU (PLATINUM)

Thể thức thi đấu

 • Robot sẽ đi từ khu vực xuất phát đến lấy kho báu là quả banh hồng ngoại, mang trở lại khu vực xuất phát;
 • Mỗi học sinh chuẩn bị 1 robot, thi đấu tính điểm  cá nhân;
 • Có 2 lần chạy, chọn lần có số điểm cao nhất. Xếp hạng theo số điểm từ cao xuống thấp.
Robot tìm kho báu

Các khu vực trên sa bàn

 1. Khu vực xuất phát;
 2. Khu vực di chuyển;
 3. Khu vực tìm kiếm;
 4. Khu vực chướng ngại vật.
Sa bàn thi đấu Robot tìm kho báu

Quy định về robot

 • Kích thước: 28cm x 28cm x 28cm.
 • Thiết bị điện tử: 1 bộ điều khiển; 3 động cơ; 4 cảm biến.
 • Robot chạy tự động hoàn toàn.

Danh sách chi tiết bộ Cơ bản – Core Set (45544)

Danh sách chi tiết bộ Mở rộng – Expansion Set (45560)

Luật thi đấu

 • Thời gian thi đấu liên tục trong 3 phút; được chạy 3 lần trong một trận thi đấu.
 • Nếu robot chưa chạm vào kho báu, thì các lần chạy đó đều chưa được tính là 1 lần. Trong lúc thi đấu, thí sinh có thể yêu cầu trọng tài cho chỉnh sửa robot bất kỳ lúc nào, thí sinh cho robot chạy lại tại khu vực xuất phát.
 • Nếu kho báu bị rớt khỏi đĩa lego 2×2 tại thời điểm dừng sửa chữa, thì điểm số sẽ được ghi nhận và kết thúc một lượt chạy.
 • Vị trí của kho báu không thay đổi trong quá trình robot hoạt động.
 • Trong khu vực tìm kiếm, có 3 tấm đĩa lego 2×2 được đặt vào để giữ kho báu. Kho báu được đặt ở 1 trong 3 đĩa này, sẽ cho biết vào đầu ngày thi đấu.
 • Vị trí của lần 1 được đặt cố định, vị trí của lần 2&3 được đặt ngẫu nhiên vào 1 trong 4 điểm xung quanh đĩa.
1 trong 3 vùng được chọn để đặt kho báu
Vị trí đặt kho báu ở lần chạy đầu tiên
Lần chạy 2 và 3, kho báu được đặt ngẫu nhiên 1 trong 4 vị trí này

Cách xác định điểm số

Trong một lần chạy, điểm số được xác định tùy vào trạng thái của robot và banh, tại thời điểm robot được lấy ra:

Nếu banh rời khỏi đĩa 2×250 điểm
Robot gắp được banh trong khu vực tìm kiếm65 điểm
Cả banh và robot đều nằm trong khu vực di chuyển80 điểm
Cả banh và robot đều nằm trong trong khu vực xuất phát100 điểm
Nếu một phần của robot đi vào khu vực tìm kiếm
(Điểm này được tính khi robot không lấy được điểm kho báu)
20 điểm
 • Mỗi thí sinh có 2 lần chạy, chọn số lần chạy có điểm số cao nhất.
 • Nếu có 2 thí sinh cùng điểm số cao nhất, xét đến điểm số còn lại.

Tài liệu tham khảo

Cảm biến IR Seeker (Tìm tia hồng ngoại)

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *