A. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM


Phần mềm Microsoft Team

  • Để trao đổi trực tuyến với giáo viên.
  • Giảng viên sẽ thông báo mã code trước buổi dạy.

Phần mềm lập trình Mindstorms EV3

  • Dạng Graphic.
  • Dùng để luyện tập lập trình theo kiểu khối.

Phần mềm lập trình EV3 Classroom

  • Dạng Scratch.
  • Dùng để luyện tập lập trình theo kiểu dòng.

B. TRUY CẬP VÀO BÀI HỌC


Bước 1
Vào mục Hồ sơ của website Crefus Việt Nam


Bước 2
Đăng nhập theo Tài khoản đã được cấp

Nếu chưa có tài khoản, liên hệ với GV để được cấp tài khoản

Bước 3
Vào mục Khóa học để chọn khóa học


Bước 4
Đọc các thông tin để hiểu về khóa học


Bước 5
Chọn “Tiếp tục” để vào khóa học


Bước 6
Tiến hành buổi học

C. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TEST

Bước 1
Nhấn vào “Bắt đầu” để làm bài


Bước 2
Bắt đầu làm bài


Bước 3
Nhấn vào “Kết thúc bài tập” để nộp bài


Bước 4
Xem lại kết quả và
làm lại nếu cần