Hình đại diện của người dùng

LÀM QUEN VỚI BỘ LEGO MINDSTORMS EV3

80 phút
Low
4 bài học
1 bài tập
13 học viên

Yêu cầu hoàn thành

  • Biết được tổng quát về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Gọi tên và phân biệt được các chi tiết cơ bản có trong bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Nắm được các nguyên lý lắp ráp cơ bản.
  • Thực hành lắp ráp được một số mô hình cơ bản.

Mục tiêu bài học

  • Tìm hiểu về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Tìm hiểu các chi tiết cơ bản trong bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Biết được các nguyên tắc lắp ráp cơ bản.

Đối tượng phù hợp

  • Các HV vừa chuyển từ bộ Lego Wedo 1.0 và 2.0 sang bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Các HV từ lớp 3 trở lên chưa từng biết về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Các bạn muốn tìm hiểu về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.

Bài học đầu tiên giúp các học viên làm quen với bộ kit LEGO MINDSTORMS EV3. Biết được các chi tiết chính trong bộ và cách sử dụng bộ kit một cách tốt nhất.

Hình đại diện của người dùng
Giáo viên của bộ môn Crefus. Đã có hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Robot LEGO Education, luyện thi WRO Robotacon.