WEDO – BÀI 3: CÁNH TAY ROBOT

90 phút
High
3 bài học
1 bài tập
2 học viên

Yêu cầu hoàn thành

  • Hoàn thành tất cả các phần học
  • Hoàn thành 100% số điểm của bài kiểm tra

Mục tiêu bài học

  • Hiểu nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cánh tay Robot
  • Biết cách lắp ráp cánh tay Robot
  • Biết ứng dụng lập trình cánh tay Robot hoạt động bằng cách liên kết các khối lệnh đã học

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh khóa hè của Rensei