Nguyễn Thị Vân Anh

WEDO – BÀI 1: MÁY XOAY CON QUAY

90 phút
High
7 bài học
1 bài tập
3 học viên

Yêu cầu hoàn thành

  • Biết được tổng quát về bộ LEGO Education WEDO 2.0
  • Hoàn thành mô hình Máy xoay con quay
  • Biết cách sử dụng chương trình lập trình Wedo 2.0

Mục tiêu bài học

  • Gọi tên và phân biệt được các chi tiết bánh răng có trong bộ LEGO Education WEDO 2.0
  • Biết cách lắp ráp mô hình Máy xoay con quay
  • Biết cách lập trình Máy xoay hoạt động

Đối tượng phù hợp

  • Các HV vừa chuyển từ bộ LEGO Education WEDO 1.0 sang bộ LEGO Education WEDO 2.0.
  • Các HV từ lớp 1 trở lên chưa từng biết về bộ LEGO Education WEDO 2.0.
  • Các bạn muốn tìm hiểu về bộ LEGO Education WEDO 2.0.