Hình đại diện của người dùng

BÀI 1: MÁY ĐÁNH GOLF

90 phút
High
5 bài học
1 bài tập
10 học viên

Yêu cầu hoàn thành

  • Biết được tổng quát về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Gọi tên và phân biệt được các chi tiết cơ bản có trong bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Nắm được các nguyên lý lắp ráp cơ bản.
  • Thực hành lắp ráp được mô hình máy đánh golf.

Mục tiêu bài học

  • Biết tên và phân biệt các chi tiết trong bộ EV3.
  • Biết cách lắp ráp, liên kết chắc chắn các chi tiết trong bộ EV3.
  • Biết cách sử dụng chức năng Motor Control.

Đối tượng phù hợp

  • Các HV vừa chuyển từ bộ Lego Wedo 1.0 và 2.0 sang bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Các HV từ lớp 3 trở lên chưa từng biết về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.
  • Các bạn muốn tìm hiểu về bộ LEGO MINDSTORMS EV3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *