Chương trình dài hạn

Bậc sơ cấp (Low Grade)

Cấp độ Standard

Học sinh lớp 1.
Bộ giáo cụ LEGO Education Wedo.

 • Quy trình tạo mô hình một cách chính xác.
 • Các đơn vị đo cơ bản, khái niệm và cách sử dụng cơ chế chuyển động như bánh răng, cam và ròng rọc.
 • Các hoạt động cơ bản trên máy tính, cách tư duy cơ bản của lập trình và cách sử dụng cảm biến.
 • Tóm tắt và truyền đạt những ý tưởng và ấn tượng về mô hình của chính mình.

Cấp độ Advance

Học sinh lớp 2.
Bộ giáo cụ LEGO Education Wedo.

 • Tìm hiểu kiến thức: đòn bẩy, hình học, cơ chế bánh răng.
 • Hiểu sâu hơn về lập trình và cảm biến.
 • Sắp xếp các vấn đề và đưa ra hướng giải quyết.
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè.

Bậc trung cấp (Mid Grade)

Cấp độ Bronze

Học sinh lớp 3.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản).

 • Trong nửa khoá đầu, bài học hướng mục tiêu đến chế tạo robot xe cần cẩu, chuyên khuân vác hàng hoá. Học sinh học về cách lập trình chương trình di chuyển robot và những nguyên lý chuyển động như ròng rọc hoặc bánh răng, cấu tạo đòn bẩy.
 • Trong nửa khoá sau, học sinh sẽ học về phương pháp sử dụng cảm biến siêu âm. Hơn nữa, học sinh được chế tạo Robot có thể tiến theo đường lằn đã vạch.

Cấp độ Silver

Học sinh lớp 4.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản).

 • Trong nửa khóa đầu, Học viên sẽ hoàn thiện Robot sumo dò đường để tham dự cuộc thi Crefus Cup, như: các hướng chuyển động, tăng sức mạnh robot, chức năng đo màu hiệu quả, mối liên quan giữa hướng rẽ và tốc độ.
 • Trong nửa khóa sau, Học viên được thử thách với các nội dung: chương trình vòng lặp, cơ cấu liên kết, cảm biến siêu âm, cảm biến chạm, chương trình phân nhánh, vv. nhằm chế tạo một Robot vượt mê cung.

Bậc cao cấp (High Grade)

Cấp độ Gold

Học sinh lớp 5; hoặc học sinh từ lớp 6 – lớp 8, lần đầu tiên học Crefus.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản + Bộ mở rộng).

 • Trong nửa khóa đầu, Học viên hoàn thiện lắp ráp và lập trình Robot vượt mê cung, để tham dự cuộc thi Crefus Cup: tốc độ, hướng rẽ, cơ cấu chống lệch, vv.
 • Trong nửa khóa sau, Học viên tìm hiểu các cơ cấu lắp ráp robot, lập trình, kết hợp cảm biến cần thiết cho robot đá banh. Thông qua các hoạt động lập trình nâng cao, Học viên tích hợp kiến thức toán học và kỹ năng tư duy để phát triển khả năng logic.

Cấp độ Platinum

Học sinh đã hoàn thành cấp độ Gold.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản + Bộ mở rộng).

 • Trong nửa khóa đầu, Học viên sẽ hoàn thiện lắp ráp và lập trình Robot đá banh, để tham dự cuộc thi Crefus Cup. Cuộc thi robot đá banh là cuộc thi theo đội, mỗi đội gồm robot tiền đạo và robot thủ môn, thi đấu đối kháng với đội khác.
 • Trong nửa khóa sau, Học viên tìm hiểu về Robot tìm kho báu. Các cơ cấu gắp vật hiệu quả, cách đo giá trị các cảm biến, biến số, lập trình phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) và các phép logic (AND/OR), lập trình xuất các giá trị ra màn hình.

Bậc cuối cấp (Senior Grade)

Cấp độ M2

Học sinh đã hoàn thành cấp độ Platinum.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản + Bộ mở rộng).

 • Trong nửa khóa đầu, Học viên sẽ hoàn thiện Robot tìm kho báu, để tham dự cuộc thi Crefus Cup.
 • Sau cuộc thi Crefus Cup, Học viên tìm hiểu các kiến thức về Xe có bánh lái. Cụ thể: tìm hiểu hệ thống lái, hệ thống vi sai, tìm hiểu công nghệ truyền thông không dây, Bluetooth để cải tiến thành xe điều khiển từ xa.
 • Cuối cùng, Học viên sẽ bắt đầu tìm hiểu về cơ cấu di chuyển bằng hai chân, ứng dụng cơ cấu tay quay – thanh lắc.

Cấp độ M2 đòi hỏi học viên vận dụng được các kiến ​​thức vật lý, toán học vào sáng tạo lắp ráp và kỹ năng tư duy logic thông qua các nhiệm vụ lập trình robot.

Cấp độ M3

Học sinh đã hoàn thành cấp độ M2.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản + Bộ mở rộng).

 • Trong nửa khóa đầu, Học viên sẽ hoàn thiện lắp ráp và lập trình Robot đi hai chân, để tham dự cuộc thi Crefus Cup. Robot được chế tạo có hai chân hai bên, bước tới và lùi giống như con người.
 • Sau cuộc thi Crefus Cup, các Học viên sẽ chế tạo một robot di chuyển trên sa bàn được mô phỏng như các đường phố trong đô thị. Sa bàn gồm có các đường dọc và ngang, tại mỗi giao lộ sẽ có tín hiệu cho biết robot nên đi theo hướng nào để đến được đích.

Cấp độ Final

Học sinh đã hoàn thành cấp độ M3.
Bộ giáo cụ LEGO Education Mindstorms EV3 (Bộ cơ bản + Bộ mở rộng).

 • Trong nửa khóa đầu, Học viên sẽ hoàn thành Robot đô thị. Tìm hiểu sâu hơn về lập trình bằng ngôn ngữ C – là một trong những ngôn ngữ máy tính phổ biến.
 • Sau cuộc thi Crefus Cup, Học viên sẽ được luyện tập các giải thuật nền tảng của cuộc thi Robotacon WRO như: giải thuật dò đường PID, chương trình con, biến số ma trận, các phép toán logic phức tạp, vv.
Bộ môn Crefus
Đăng bởi Bộ môn Crefus

Tập thể các Giáo viên bộ môn Sáng tạo Robot - Crefus tại Rensei Việt Nam.

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *