Bài định dạng Khóa học trải nghiệm ở trang chủ

  • Thứ Bảy 30/1/2021
    Tại 283/68 CMT8, Quận 10
    Từ lớp 1 – lớp 6.
  • Chủ Nhật 31/1/2021
    Tại 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
    Từ lớp 1 – lớp 6.
LEGO Education WEDO
LEGO Education WEDO 2.0
LEGO Education Mindstorms EV3 (Core Set)
LEGO Education Mindstorms EV3 (Expansion Set)

Gọi 0909.193.354 hoặc vào crefus.rensei.com.vn/fun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *