Bài định dạng Khóa học trải nghiệm Workshop ở trang chủ, trang chính

 • Thứ 7 – 10/04/2021
  Tại 283/68-70 CMT8, Quận 10
  Lớp 1 & 2.
 • Chủ Nhật – 18/04/2021
  Tại 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
  Lớp 1 & 2.
 • Thứ 7 – 17/04/2021
  Tại 283/68-70 CMT8, Quận 10
  Lớp 3 đến 9.
 • Chủ Nhật – 25/04/2021
  Tại 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
  Lớp 3 đến 9.
LEGO Education WEDO
LEGO Education WEDO 2.0
LEGO Education Mindstorms EV3 (Core Set)
LEGO Education Mindstorms EV3 (Expansion Set)

Gọi 0909.193.354 hoặc vào crefus.rensei.com.vn/workshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *